Historie

Renere luft

gennem reduktion af partikelemissionen ved forbrænding af biobrændsel

Historie

PHX innovation har rødder 60 år tilbage, hvor Kai Hermansen udviklede en røgsuger til skorstensmontage og i 1957 stiftede firmaet EXHAUSTO. Over årene udviklede firmaet sig indenfor røgsugere til pejse, brændeovne og kedler samt indenfor komfortventilation til boliger, kontorer og institutioner.


I 2007 blev røgsugerdelen udskilt i et selvstændigt selskab, EXHAUSTO CDT, hvor CDT stod for Chimney Draft Technology. I 2010 blev ventilationsdelen og EXHAUSTO navnet solgt til VKR Holding og røgsugerfirmaet ændrede navnet til exodraft A/S.


Moderselskabet EXHAUSTO Holding A/S skiftede navn til PHX Holding A/S og selskabet stiftede i september 2012 udviklingsselskabet PHX innovation med det formål at forske i og udvikle teknologier og metoder til reduktion af partikelemissionen fra forbrænding af biobrændsel (brænde, træpiller og træflis) samt rensning af røg fra forbrænding.

PHX innovation ApS ∙ Industrivej 13 ∙ DK‐5550 Langeskov ∙ Tel. +45 44 22 06 11 ∙ info@phx‐innovation.dk

© Copyright 2017. All Rights Reserved.