Om os

Renere luft

gennem reduktion af partikelemissionen ved forbrænding af biobrændsel

Om os

Det er PHX Innovations formål at forske i samt udvikle teknologier og metoder til optimering af forbrænding og formindskning af emissioner fra biobrændsel af typerne brænde, træpiller og træflis via automatisk styret skorstenstræk og opsamling af sodpartikler i et elektrofilter.


PHX innovation ApS er et datterselskab til exodraft A/S www.exodraft.dk, der udvikler og markedsfører røgsugersystemer til pejse, brændeovne og forbrændingskedler samt varmegenvindingsanlæg til varm procesluft til hele verden. Der er et tæt samarbejde mellem de 2 virksomheder.


PHX innovation har således mange års erfaringsgrundlag at trække på og udbygger den erfaring gennem tæt samarbejde med DTU (Danmarks Tekniske Universitet), Teknologisk Institut, Force Technology, exodraft, skorstensfejere, brændeovnsproducenter og andre interessenter i branchen.

PHX innovation ApS ∙ Industrivej 13 ∙ DK‐5550 Langeskov ∙ Tel. +45 44 22 06 11 ∙ infophx@phx‐innovation.dk

© Copyright 2017. All Rights Reserved.